Felhasználási és Szerződési Feltételek, adatkezelés

A FIMOTA webáruház böngészésével és használatával Ön tudomásul veszi a honlap használatára és szolgáltatásaira vonatkozó általános szerződési és felhasználási feltételeket, az adatkezelési feltételeket és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és minden pontjával egyetért.

Kérem, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni portálunknak, figyelmesen olvassa el az alábbiakat és kizárólag abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat,  amennyiben  minden pontjával egyetért,  és  kötelező érvényűnek  tekinti magára  nézve.  Tudomásul veszi, hogy bármely termék megrendelése esetén a  jelen ÁSZF elfogadása, nyilatkozatnak bizonyul és fizetési kötelezettséget von maga után.

Jelen dokumentum elektronikus formában kerül megkötésre,  nem kerül iktatásra,  de PDF formátumban letölthető és kinyomtatható. Magatartási kódexre nem utal.

Amennyiben a Szerződési és felhasználási feltételek elolvasása után további kérdése lenne, kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén!

I.  Az üzemeltető adatai:

Cégnév/Név: László Ágnes

Székhely:  Budapest
Postacím: 1062 Budapest, Bajza u 68

Adószám: 66355373-1-42

Cégjegyzék száma/Nyilvántartási száma:34252283

Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda:

              Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatala

              Dunakeszi, Szent István utca 19.

Email cím: info@fimota.hu

Telefon: 30/686-0949

Kapcsolattartó: László Ágnes

Szerződés nyelve: magyar

Tárhelyszolgáltató:

Minibolt Informatikai Bt. 
Székhely: 2030 Érd, Ungvári utca 39
Email: info@minibolt.hu
Telefon: 06/20-234-4240

II.  Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

A webáruház elektronikusan letölthető dokumentumokat és hanganyagot forgalmaz. A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk a valóságtól eltérhetnek.  Áraink minden esetben bruttó árak, az áfát tartalmazzák.

A megvásárolt, elektronikus úton küldött termékek egyszeri licencet biztosítanak.

III. Regisztráció, Bejelentkezés, Fiók-karbantartás

III./1. Regisztráció

A vásárlás csak regisztrált látogatók számára biztosított.

A regisztráció történhet a vásárlás megkezdése előtt, illetve a termék kosárba való helyezése után.

A regisztrációs űrlap kitöltése - felhasználónév, e-mailcím, jelszó megadása – után a vásárló e-mailben visszaigazolást kap.
Regisztráció után regisztrált felhasználóként be tud lépni és azonnal el tudja küldeni megrendelését.

III./2. Bejelentkezés: E-mail-cím és a belépési jelszó megadásával történik.

III./3. Fiók-karbantartás: a regisztrált felhasználók adataikat – felhasználónév, e-mail cím, belépési jelszó – módjukban áll megváltoztatni, változtatásról e-mail visszaigazolást kap


IV. Vásárlás - rendelés -  fizetés menete

IV 1. Termékek kiválasztása és kosárba helyezése

A vásárlást a kiválasztott termék melletti „Kosárba” gombra való kattintással kezdheti meg. A termék kosárba helyezése után folytathatja a vásárlást vagy a „Tovább a fizetéshez” gombra kattintva haladhat tovább. Amennyiben még nem regisztrált vásárló, ezen a ponton ezt megteheti.

IV. 2. A kosár tartalmának frissítése, törlése

A kosár tartalmának megjelenésekor a vásárlást tovább lehet folytatni a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva. Amennyiben vásárlását tovább folytatja és újabb terméket helyez kosarába, akkor a kosár tartalma automatikusan frissülni fog. Amennyiben ez nem történik meg, kattintson a „kosár frissítése” ikonra.

Kosarának tartalmát bármikor törölheti. a termék előtti "X" ikonra kattintva. (a kosár tartalma a webáruházból történő kijelentkezéskor automatikusan törlődik).

Amennyiben Kosarának tartalmát véglegesíteni szeretné, úgy ellenőrizze annak tartalmát majd kattintson a "Fizetés" gombra.

IV. 3. Az adatok megadása, módosítása: 

A  "Fizetés" gombra kattintás után amennyiben még nem vásárolt a webáruházban,  itt megadhatja számlázási címét, vagy a már  korábban megadott adatait módosíthatja.

A megadott adatok javítását a Webáruházban található "Saját adatok" menüpontban elvégezheti. Az adatokat csak először kell megadni, a későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégezni.

A vásárló a megrendelési folyamat során minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javíthat a bevitt adatokban. Visszaigazoló email a rendelésről.  A Webáruház a megrendelésről automatikusan egy visszaigazoló e-mailt küld egy proforma számával a megadott email címére. Ha az email nem érkezne meg célszerű a spam mappát megnézni.

IV. 4. Fizetés

A fizetés banki előreutalással történik.

Webáruházunkban megrendelt termékek bruttó vételárát  László Ágnes egyéni vállalkozó Erste banknál vezetett 11600006-00000000-80686338 számú bankszámlaszámára kell utalni.

Az utalás közlemény rovatában a megrendelés azonosítószámát fel kell tüntetni.

Az elektronikus úton továbbított terméket szállítási költség nem terheli.

V. A termék átvétele

A megrendelt termékek vételárának a feltüntetett bankszámlaszámra való megérkezése után, legkésőbb 48 órán belül a Vásárló e-mailben kap értesítést a termék letöltésének lehetőségéről.

Az Üzemeltető kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a Vásárló a regisztráció során rossz e-mail címet adott meg vagy a Vásárló tárhelye nem tudja fogadni az üzeneteket.

A termék letöltésére egyszeri alkalommal -  a  fiókjában  a  "Letölthető vásárlásaim (licenszek)" menüpontot alatt  a "Letöltés"-re kattintya - 7 nap áll a Vásárló rendelkezésére.

VI. Panaszkezelés - Jogviták rendezése

A megrendelt termékre minőségi garanciát vállalunk. Amennyiben a Vásárlónak mégis panasza van, úgy írásban tegye meg a megadott e-mailcímre. Az Üzemeltető 30 napon belül köteles a válaszolni, amennyiben a válasz elutasító, azt megindokolni.

Technikai jellegű panasz esetén (letöltési probléma) a 06 20 234 42 40-es számon kérhet segítséget.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).
Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.
A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell
a.            a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b.            a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
c.            ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
d.            a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
e.            a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
f.             a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
g.            a testület döntésére irányuló indítványt,
h.            a fogyasztó aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
 

Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.

A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.

Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor. 

 

 VII. Adatkezelés

1. Általános tudnivalók
    A Fimota  webáruház (üzemeltetője: László Ágnes egyéni vállalkozó) - továbbiakban Üzemeltető - tiszteletben tartja az oldalt felkereső személyek - továbbiakban Felhasználó - személyes adatokhoz fűződő jogait.
    Jelen nyilatkozat információt nyújt, hogy Üzemeltető milyen adatokat tart nyilván, miként használja fel, továbbá az adattovábbításról és a Felhasználó által kért adatmódosítás és adattörlés lehetőségéről ad tájékoztatást.
    Az adatfelvétel, felhasználás és továbbítás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.
    A Fimota webáruház látogatásának és használatának feltétele, hogy a látogató előzetesen elolvassa és elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat teljes tartalmát.

 2. Adatok felvétele, felhasználása és továbbítása
    a., Adatfelvétel és felhasználás
    Az Fimota  webáruházból történő megrendeléshez regisztráció szükséges. A regisztrációkor megadott adatok a számla kiállításához.

    A személyes adatok megadása minden esetben önkéntes, az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amelyet adatai megadásakor ad meg.
    Az adatok kezelője  a webáruház tulajdonosa.
    Regisztrációkor és megrendeléskor megadandó személyes adatok:
    - Név
    - Számlázási cím

    - E-mail cím
    - Cég esetében:   - cégnév és adószám
    Félbehagyott regisztráció vagy az adatok megadása esetén az oldal elhagyásával személyes adatot nem tárol el rendszerünk.
    A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.
    A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.
    b., Adattovábbítás
    Az oldal használata során rendelkezésünkre bocsátott személyes és név nélküli adatait bizalmasan kezeljük, biztonságosan tároljuk, a Felhasználó hozzájárulását meghaladó módon  nem használjuk fel és nem továbbítjuk harmadik fél részére.   

 3. Adattárolás, adatmódosítás és törlése
    Az Adatvédelmi törvény értelmében  Felhasználónak jogában áll rögzített adatairól tájékoztatást kapni.
    Jogában áll adatainak törlését, helyesbítését kérni, ezt bármikor írásban megteheti.
    Adatait a megadástól számított 5 évig őrizzük meg, amennyiben erről másképp nem rendelkezik.
    A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.
    Felhasználó által megadott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága illetve a jelen Nyilatkozatban foglalt feltételek  vagy a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén nem áll módunkban felelősséget vállalni!
    A rendszert érő bármilyen támadásból, jogosulatlan behatolásból származó adatbázis sérülésért, adatlopásért vagy egyéb kárért felelősséget nem áll módunkban vállalni.

    4. Tájékoztatás
    Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt rendelkezésekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen, peren kívül  megegyezni nem tudnak, a jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik.
    Az Üzemeltető jelen Nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket - a vonatkozó jogszabályok keretein belül - bármikor módosíthatja, mely módosításokat a Felhasználó az oldal megnyitásával tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
    Adatvédelmével kapcsolatban a webáruház email címén/ telefonszámán elérhetőségen szívesen állunk rendelkezésére.

 

VIII. Biztonság

A  webáruház Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

Aktuális

Bejelentkezés: +36 30/9210-352


Webáruházunkról


Letölthető hanganyag:
Auditív észlelés, 

Beszédészlelés


Szülőtréninget végzett szülők számára minden hónap első szerdáján 18 órától szülőklubot tartunk. A  klubok időpontjai: május 2./ június 6./ szeptember 5./ október 3. / november 7. / december 5.

Előzetes bejelentkezés szükséges!


Hallástréning (AIT) program folyamatosan kölcsönözhető.

NYÁRI IDŐPONTEGYEZTETÉSEK MEGKEZDŐDTEK!