Pszichiátriai és neurológiai kivizsgálás

A gyerek és környezetének problémáit megpróbáljuk a lehető legalaposabban felderíteni. Vannak helyzetek, amikor a gyerek viselkedése olyan szinten eltér az átlagtól, hogy a környezettől származó visszajelzések a számára károsan hatnak és ez huzamosabb ideig fennáll. Pszichológiai szempontból mindig a gyerek személyiségfejlődését tartjuk szem előtt. Ha a gyerek pozítív énképét gyengítő tényezők megváltoztathatatlannak tünnek, akkor fontossá válik, hogy a pszichiátriai és neurológiai tényezőket is elemezzük. Ezek ismeretében a gyerek gyógyszerrel való megsegítése is felmerülhet. Minden esetben azt kell mérlegelni, hogy mi segíti jobban a gyerek fejlődését. Ez nem a gyógyszerpártiságról vagy gyógyszer ellenességről szól, hanem arról, hogy mi kell ahhoz, hogy a gyerek pozítív visszajelzések révén önmagát sikeres, szeretetreméltó emberként élje meg. A mi álláspontunk szerint nem az a kérdés, hogy a gyereket kényszeríteni lehet-e valami elvek szerint, hanem az, hogy egy adott értékrend mellett képesek vagyunk-e önállóvá, sikeressé és boldogságra képessé tenni őket.

 

Aktuális

Bejelentkezés: +36 30/9210-352


Webáruházunkról


Letölthető hanganyag:
Auditív észlelés, 

Beszédészlelés


Hallástréning (AIT) program folyamatosan kölcsönözhető.