László M. Ágnes: Beszédértés könyv 2. Feladatok fejezete hanganyaggal DIGITÁLIS formában

Cikkszám:
CK-428

Ár: 1 700 Ft

A könyv hátoldalán lévő vonalkód utolsó 5 számjegye

A termék használatához pdf fájl megnyitására (ill. kinyomtatására) és mp3 formátum lejátszására alkalmas eszköz szükséges.

Az utánnyomásra már nem kerülő Beszédértés című könyv Mondatértés, Feladatok és Szójátékok, viccek fejezete

A Mondatértés fejezet a nyelv alapelemének tekintett mondatok feldolgozását segíti, hangzó tesztanyagra és gyakorló anyagra tagolódik.

A mondatértés „teszt” mondatait a GMP diagnosztika Mondatértés tesztjének 4,5 és 6 évesek számára Dr. Gósy Mária által kidolgozott nyelvtani szerkezetek alapján állítottuk össze. Emellett szerepeltetünk egy nagyobbaknak szóló tesztet is.

A Feladatok fejezetben a kérdés-feleletes feldolgozás mellett némi aktivitás is szükséges a szöveg feldolgozásához.

A hallott vagy olvasott szöveg alapján kell a Mellékletből letöltött rajzokat kiegészíteni 15 különböző nehézségi szinten (óvodástól középiskolás szintig)

A Szójátékok, viccek a szövegértésnek azon szintje, ahol a szövegösszefüggéseken túl a humor forrását is meg kell értenünk, ehhez értenünk kell az utalásokat, ismernünk kell a szavak több jelentését.

Ajánlott:

- mondatértés,

- beszédértés,

- szövegértés és

- humorérzék fejlesztésére