Téri tájékozódás; Irányok

A kiadványt fejlesztőpedagógiai szakkönyvesboltokban lehet beszerezni: BetűbazárFlaccus Könyvesbolt

Az olvasás, írás, számolás elsajátítása bonyolult, sokféle   készséget igénylő feladat, ezek egyike az irányok  ismerete. Nem mindegy, hogy egy szót, vagy egy  mondatot melyik irányból kezdünk el olvasni vagy írni.  Nem mindegy, hogy egy betű hasa melyik irányba néz,  és az sem mindegy, hogy hol kezdem az írásbeli  szorzásnál a számolást és hova írom a maradékot. A téri  tájékozódás fontos része életünknek. Évekig gyakorolják  a gyerekek és van, akinek még felnőtt korára is  maradnak nehézségei. Ebben a könyvben olyan  feladatok találhatók, amelyek nagyobb gyerekek és  sokszor felnőttek részére is kihívást jelenthetnek. Az írott  utasítás pontos követése, nagyfokú koncentráció és  figyelemmegosztás mellett, az irányok folyamatos  tudatosítását igényli. Aki módszeresen a köny- nyűtől a  nehézig végig csinálja a feladatokat, az megélheti,  hogyan válik az irányok azonosítása, a gyakorlás során,  egyre könnyebbé, hogyan vésődik be, és válik  készségszintűvé. A feladatokat izgalmasabbá tehetjük, ha nem nézzük meg előre, hogy milyen ábrát kapunk a leírás révén.