Téri tájékozódás; Pontrácsok

A kiadványt fejlesztőpedagógiai szakkönyvesboltokban lehet beszerezni: BetűbazárFlaccus Könyvesbolt

Kiadványunkkal hiányt igyekeztünk pótolni. A pontrácsos feladatok a gyerekek kedvencei közétartoznak, ennek  ellenére ritkán találkozunk velük a fejlesztő füzetekben. Ezen feladatok segítségével fejlődik a gyerekek téri  orientációja, tudatosul bennük a vonalak egymáshoz  viszonyított helyzete, segít az irányok megkülönböztetésében, fejleszti az arányérzéküket. Össze  kell hangolniuk a szem és kéz mozgását, fejlődik a finommotorikájuk, miközben mintát utánoznak. A vonalak egymás után való rajzolása elősegíti a sorbarendezés készségének kialakulását, fejleszti a figyelemkoncentrációt. Mindezek segítik az iskolaérettség  kialakulását.

A mukafüzetben több mint 150 oldalon a pontrácsos  feladatok nehézségi sorrendben követik egymást.